شرایط استفاده

کاربران این وب سایت مشمول شرایط استفاده از این وب سایت هستند.اگر با شرایط زیر موافق نیستید، لطفا از وب سایت ما استفاده نکنید و اطلاعاتی را دانلود نکنید.

Uniproma این حق را برای خود محفوظ می دارد که این شرایط و محتوای این وب سایت را در هر زمان به روز کند.

استفاده از وب سایت

کلیه محتویات این وب سایت، از جمله اطلاعات اولیه شرکت، اطلاعات محصول، تصاویر، اخبار و غیره، فقط برای انتقال اطلاعات استفاده از محصول قابل استفاده است، نه برای اهداف ایمنی شخصی.

مالکیت

محتوای این وب سایت یکپارچه است و توسط قوانین و مقررات مربوطه محافظت می شود.کلیه حقوق، عناوین، محتویات، مزایا و سایر محتویات این وب سایت متعلق به uniproma یا دارای مجوز می باشد.

سلب مسئولیت

Uniproma صحت یا کاربردی بودن اطلاعات موجود در این وب سایت را تضمین نمی کند و همچنین قول به روز رسانی آن را در هر زمان نمی دهد.اطلاعات موجود در این وب سایت تابع وضعیت فعلی است.Uniproma قابلیت استفاده از محتویات این وب سایت، کاربرد برای اهداف خاص و غیره را تضمین نمی کند.

اطلاعات موجود در این وب سایت ممکن است دارای عدم قطعیت فنی یا اشتباهات نگارشی باشد.بنابراین، اطلاعات مربوطه یا محتوای محصول این وب سایت ممکن است هر از چند گاهی تنظیم شود.

بیانیه حریم خصوصی

کاربران این وب سایت نیازی به ارائه اطلاعات شناسایی شخصی ندارند.مگر اینکه به محصولات موجود در این وب سایت نیاز داشته باشند، می توانند اطلاعات تکمیل شده در هنگام ارسال ایمیل مانند عنوان درخواست، آدرس ایمیل، شماره تلفن، سؤال یا سایر اطلاعات تماس را برای ما ارسال کنند.ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهیم داد، مگر در مواردی که قانون لازم باشد.