نرم کننده ها / نرم کننده ها

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • مواد محرک-AL PEG-75

   PEG-75 لانولین 61790-81 پوسته های مومی مشاهده مدل ها
  • موم پروماکر

   سرا آلبا N / A ذرات مایل به زرد تا سفید مشاهده مدل ها
  • Promollient-AL (USP23)

   لانولین بی آب 8006-54-0 پماد نرم یا زرد تیره مشاهده مدل ها
  • Promollient-LA (درجه لوازم آرایشی)

   الکل لانولین 8027-33-6 جامد مومی مایل به زرد مشاهده مدل ها
  • Smartsurfa-CPK

   پتاسیم استیل فسفات 19035-79-1 پودر یا پوسته سفید تا سفید مشاهده مدل ها