مکان های ما در سراسر جهان

محل

اروپا

مقر: مرکز تجاری چیس، 39-41 لندن، UK N14 5BP
مرکز خدمات مشتریان:
پست الکترونیک:info@uniproma.de
تلفن: 93891306 211 +49
افزودن: Hohenzollernallee 43,40235 دوسلدورف آلمان

آسیا و اقیانوسیه

پست الکترونیک: info@uniproma.com
تلفن: 39254391-21-86+
اضافه کنید: خیابان گرینلند 231، کونشان، جیانگ سو،چین.215332

اقیانوسیه

پست الکترونیک:info@uniproma.com
تلفن: +61-0434891296
اضافه کنید: 18 Golf Links Ave., Oakleigh VIC 3166, استرالیا