مواد شیمیایی خوب

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • Uni-NUCA

   عامل هسته ای 2166018-74-0 عامل هسته ای شفاف برای پلی الفین مشاهده مدل ها
  • اسید P-tert-butyl Benzoic

   اسید P-tert-butyl Benzoic 98-73-7 پودر کریستالی سفید ، فیلتر UVB ، محلول در روغن مشاهده مدل ها
  • متیل P-tert-butyl بنزوات

   متیل P-tert-butyl بنزوات 26537-19-9 مایع بی رنگ شفاف ، محلول در روغن مشاهده مدل ها
  • 4-ترك-بوتیل تولوئن

   4-ترك-بوتیل تولوئن 98-51-1 مایع بی رنگ ، محلول در روغن مشاهده مدل ها