مراقبت از مو

  • نام تجاری
  • نام محصول
  • شماره CAS
  • ویژگی
  • PromaCare-PO

   پیروتون اولامین 68890-66-4 پودر کریستال سفید ، محلول در روغن مشاهده مدل ها
  • PromaCare-ZPT50

   پیریتین روی 13463-41-7 مایع چسبنده سفید ، محلول در روغن مشاهده مدل ها
  • PromaCare-CMZ

   کلیمبازول 38083-17-9 کریستال سفید ، محلول در روغن مشاهده مدل ها
  • PromaCare-PQ7

   پلی کواترنیوم -7 26590-05-6 شفاف بی رنگ تا مایع زرد روشن ، محلول در آب مشاهده مدل ها